นิรันดร์ ซานโตส

ทนายความอาวุโส

การศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร
  • อบรมโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ความเชี่ยวชาญ
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • หุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์