เจ้าของหมายเลขมือถือ และโมบายแบงก์กิ้ง ต้องตรงกัน

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2567 มาตรการปราบปรามบัญชีม้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยการกำหนดให้โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในซิมเครือข่าย จะต้องตรงกับหมายเลขที่ให้ไว้กับบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินในบัญชีธนาคารโดยใช้โมบายแบงก์กิ้ง จะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ได้สร้างความสับสน และโกลาหลแก่ผู้คนที่ใช้โมบายแบงก์กิ้งกันอย่างมาก เพราะเป็นมาตรการที่ประกาศขึ้นมาอย่างกะทันหัน เจตนารมณ์ของมาตรการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสกัดกั้นการใช้บัญชีม้าและการใช้โมบายแบงก์กิ้งควบคู่กัน ที่สร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงโดยวิธีการต่างๆ ให้โอนเงินแก่มิจฉาชีพ มูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวง ให้โอนเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง มีมูลค่าสูงถึง 100-150 ล้านบาท ต่อวัน, หรือ 4,000 ล้านบาท ต่อเดือน, หรือ 50,000 ล้านบาท ต่อปีจึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่มาตรการดังกล่าวที่ประกาศ ออกมาโดยกะทันหัน และไม่มีความชัดเจน ทำให้ผู้ใช้โมบายแบงก์กิ้ง เกิดความสับสน ไม่มั่นใจ และชะงักงัน ในการใช้โมบายแบงก์กิ้ง เนื่องจากผู้ใช้งานโมบายแบงก์กิ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยถึง 108,363,900 […]