คุณพ่อไม่สามารถยกเลิกสัญญาค้ำประกันกับธนาคารด้วยการบอกยกเลิกเพียงฝ่ายเดียว เพราะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารด้วย

โดยทั่วไป ธนาคารจะไม่ยอมยกเลิกสัญญาค้ำประกันที่ทำไว้แล้ว แต่คุณพ่อคุณน่าจะลองเจรจากับทางธนาคาร โดยขอนำ ทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกัน หรือหาบุคคลอื่นที่น่าเชื่อถือมากกว่ามาเป็นผู้ค้ำประกันแทน ธนาคารอาจยินยอมให้คุณพ่อยกเลิกสัญญาค้ำประกันได้ ครับ

รุจิระ บุนนาค