ป้ายโฆษณาเป็นเหตุ

ป้ายโฆษณาตามท้องถนน หนทาง บนอาคาร