ทนายความไทยจะไปว่าความที่ศาลต่างประเทศ หรือในการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศไม่ได้

ทนายความต่างประเทศจะมาว่าความในประเทศไทยไม่ได้เช่นกัน ถือเป็นหลักสากล

หากคุณมีคดีความในต่างประเทศ สิ่งที่ทนายความไทยสามารถช่วยดำเนินการให้คุณได้แก่ การให้คำปรึกษา การช่วยหา ทนายความในต่างประเทศที่มีความรู้ความชำนาญตรงกับคดีที่พิพาท ช่วยเตรียมข้อมูลและเตรียมคดีให้กับทนายความต่างประเทศที่ว่าความ ช่วยประสานและควบคุมการทำงานของทนายความต่างประเทศครับ

รุจิระ บุนนาค