แม้ในคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จะกล่าวถึงทรัพย์แต่เพียงรายการเดียว ทั้งที่มีทรัพย์อีก หลายรายการ และศาลมีคำสั่งไปตามนั้น

ผู้จัดการมรดก ยังมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดกอื่นๆ ของเจ้ามรดกได้ ครับ

รุจิระ บุนนาค