ค่าทนายความว่าความ ในศาล ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าทนายความปรึกษา โดยไม่ว่าความในศาล ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

รุจิระ บุนนาค