ผมมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า ทนายความไม่สามารถรับรองผลคดีว่า จะชนะ 100 %

เพราะการดำเนินคดี ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น พยานหลักฐานเอกสารที่มี, พยานบุคคลบางปาก แม้รับปากว่าจะเบิกความว่าอย่างไร ถึงเวลาเบิกความต่อหน้าศาลอาจไม่เป็นไปตามนั้น

ถ้าจะให้ทนายความรับรอง จะสามารถรับรองได้เพียงว่า จะว่าความให้สุดความสามารถ แม้คดีจะมีโอกาสชนะ แต่ไม่สามารถรับรองผลได้ 100% ครับ

รุจิระ บุนนาค