ที่ดินเป็นของมารดานาย A อดีตลูกเขยไม่มีสิทธิ เป็นเจ้าของในที่ดินนั้น

ส่วนบ้านที่อดีตลูกเขย สร้างบนที่ดิน ต้องพิจารณาว่า มีใบอนุญาตก่อสร้างหรือไม่ และใครเป็นผู้ได้รับอนุญาตตาม

ใบอนุญาตก่อสร้างนั้น จึงจะมีความชัดเจนว่า บุคคลใดเป็นเจ้าของบ้าน

แต่อาจเป็นไปได้ที่อดีตลูกเขย สร้างบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ซึ่งอดีตลูกเขยจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์สิทธิของตนเอง และคงพิสูจน์ได้ยากมาก

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของที่ดินไม่มีความประสงค์จะให้ลูกเขยอยู่ต่อไป เจ้าของที่ดินมีสิทธิส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่อดีตลูกเขยอย่างเป็นทางการ เพื่อให้รื้อถอนบ้านและย้ายออกไป จากที่ดินภายในกำหนดเวลา หากไม่ ดำเนินการ เจ้าของที่ดินฟ้องขับไล่อดีตลูกเขยได้

รุจิระ บุนนาค