ตามหลักกฎหมาย ผู้ค้ำประกัน มีหน้าที่ต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เดิม กฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้เลย (โดยเจ้าหนี้อาจไม่เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน) และผู้ค้ำประกันต้องรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งหมายความว่า ต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ต่อมากฎหมายในเรื่องค้ำประกัน ได้แก้ไขใหม่เป็นว่า ผู้ค้ำประกันยังต้องรับผิดแบบลูกหนี้ร่วม แต่หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ยังไม่สามารถเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ในทันที เจ้าหนี้ต้องออกแรงบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ก่อน หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้กรณีของคุณ ที่ผู้เช่าซื้อไม่ชำระหนี้ คุณในฐานะผู้ค้ำประกันอาจยังไม่ต้องรีบชำระหนี้ในทันที ต้องให้เจ้าหนี้ ไปทวงถามและติดตามหนี้จากผู้เช่าซื้อก่อน หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระหนี้เพราะไม่มีทรัพย์สินให้บังคับ เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิบังคับหนี้จากคุณในฐานะผู้ค้ำประกัน ครับ

รุจิระ บุนนาค