คดีสิทธิบัตร เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีความกังวลว่า เป็นเรื่องที่ เข้าใจยาก และอาจเห็นการกระทำที่เป็นความผิดได้ไม่ชัดเจน

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแนะนำให้ผู้เสียหาย เป็นโจทก์และตั้งทนายความฟ้องคดีเอง ซึ่งรวมทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ในคดีจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยานให้การต่อศาล โดยจะเห็นภาพชัดและมีความเข้าใจเรื่องสิทธิบัตร

แต่เดิมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทำคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตร แต่ปัจจุบันจะไม่รับทำ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว

รุจิระ บุนนาค