คำถามนี้ เป็นคำถามที่ไม่ชัดเจนเจน อย่างไรก็ตาม ขอสรุปตามที่ถามใหม่ครั้งหนึ่ง

คำถามน่าจะมีสาระสำคัญดังนี้
ในการทำสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้ได้นำสำเนาโฉนดคอนโดมาแสดง เพื่อเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยไม่ได้นำคอนโดดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืมเงินนี้ ผู้กู้เงินและเจ้าของคอนโด ร่วมกันชำระหนี้

หากเป็นเช่นนี้ เมื่อผู้กู้เงินผิดนัดไม่ชำระหนี้ ผู้ให้กู้ฟ้องเรียกเงินจากผู้กู้ได้ ส่วนเจ้าของคอนโดนั้น ต้องดูว่าได้ ลงชื่อในสัญญาค้ำประกันหรือไม่ ถ้าลงชื่อในสัญญาค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ไม่ชำระเงิน ผู้ให้กู้ฟ้องเรียกเงินจากผู้ค้ำประกันได้

หากเจ้าของคอนโดเป็นผู้ค้ำประกัน และไม่ชำระเงินกู้ ผู้กู้มีสิทธิยึดคอนโด เพื่อขายทอดตลาด ชดใช้หนี้ได้

รุจิระ บุนนาค