คุณไม่ควรเซ็นชื่อในใบแต่งทนายเปล่า รวมทั้งเอกสารเปล่าด้วย เพราะ อาจมีการนำไปใช้โดยไม่ตรงกับความประสงค์ของคุณ

ทางที่ดีคุณควรให้ทนายความ พิมพ์ข้อความลงในใบแต่ง ทนาย แล้วคุณค่อยลงชื่อ หรืออย่างน้อย ควรพิมพ์หมายเลขคดีที่จะนำไปใช้ในคดี

รุจิระ บุนนาค