การขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ โดยทั่วไปจะไม่คำร้องขอขยายในวันสุดท้าย เพราะศาลท่านอาจจะสั่งไม่ทันเนื่องจากมีงานมาก ทำให้ผู้ขอสูญเสียโอกาส

ดังนั้นผู้ขอควรจะยื่นก่อนวันสุดท้ายประมาณ 3-4 วัน หากยื่นขอก่อนล่วงหน้าเป็นเวลานานเกินไป อาจไม่เป็นเหตุขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ ครับ

รุจิระ บุนนาค