ตอบ

คดีแพ่ง ขออนุญาตยื่นฎีกา

ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกาเข้าไปพร้อมกัน หากศาลอนุญาตให้ยื่นฎีกา ฎีกาที่ยื่นเข้าไป พร้อมกันนั้น ถือว่าได้ใช้เลย

หากศาลไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกา ฎีกาที่ทำไว้ล่วงหน้า ถือว่าตกไปเลยครับ

รุจิระ บุนนาค