ตามกฏหมาย ศาลไม่ได้บังคับให้ คู่ความต้องส่งคำแถลงการณ์ปิดคดี เมื่อสืบพยานเสร็จ

ศาลเพียงให้โอกาสคู่ความ ที่จะเขียนสรุป ข้อเท็จจริง เหตุผล และหลักกฏหมาย ที่เกี่ยวกับคดี เพื่อให้ศาลได้มีโอกาสอ่านและทำความเข้าใจในสิ่งที่คู่ความอยาก ชี้ประเด็นให้ศาลเห็นได้ชัดเจนขึ้น ก่อนที่ศาลจะทำคำพิพากษาตัดสินคดี ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่ความที่เขียน และส่งคำแถลงการณ์ปิดคดีได้ทันภายในกำหนดเวลา

รุจิระ บุนนาค