มรดกที่เป็นทรัพย์สินประเภทไม่ได้จดทะเบียนกับทางราชการ ทายาทสามารถแบ่งทรัพย์มรดกกันได้เอง หากตกลงกันได้

แต่หากเป็นทรัพย์สินที่จดทะเบียนกับทางราชการ จะต้องร้องศาลขอ จัดตั้งผู้จัดการมรดก

สมัยก่อนทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่ดินยอมให้แบ่งทรัพย์มรดกที่ สำนักงานที่ดิน โดยไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดก แต่ใช้วิธีประกาศว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือไม่ หากไม่มีสามารถดำเนินการได้ แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ดินไม่ยอมดำเนินการให้แล้ว ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอย่างเดียวครับ

รุจิระ บุนนาค