ตอบ
ขึ้นอยู่กับว่า การฟ้องอ้างเหตุอะไร เช่น อ้างว่าผู้สมรสมีชู้ ควรจะอ้างพยานบุคคลเป็นหลัก และหลักฐานที่เป็นภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ หากมี, อ้างว่าถูกทำร้ายโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ควรจะอ้าง ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

รุจิระ บุนนาค