คุณบอกว่า ครอบครัวของคุณถูกโกง ดังนั้น ข้อหาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง ควรจะเป็นข้อหา ฉ้อโกง

การฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เป็นคดีเดียวกัน พร้อมกัน โดยแต่งตั้งทนายความ และครอบครัวของคุณเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง ถือเป็นความสะดวกในการดำเนินคดี แต่ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า หากไต่สวนมูลฟ้องในส่วนของคดีอาญาแล้ว ศาลสั่งไม่รับฟ้อง จะมีผลต่อคดีแพ่งตามไปด้วย

หากแยกฟ้อง เป็นคดีอาญาคดีหนึ่ง และคดีแพ่งอีกคดีหนึ่ง เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาและไม่รับฟ้อง ยังดำเนินคดีแพ่งต่อได้ เพราะเป็นคนละคดีกัน

การที่จะฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เป็นคดีเดียวกัน คุณควรปรึกษากับทนายความให้มีความแน่นอนชัดเจนว่า ตามรูปคดี เมื่อไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาแล้ว จะมีโอกาสสูงที่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณา จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ครับ

รุจิระ