กรณีนี้ ทั้งโจทก์และจำเลยที่ไม่พอใจคำพิพากษาศาลชั้นต้นสามารถอุทธรณ์พร้อมกันได้