ตอบ

แม้ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ยังมีสิทธิ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่มีภาระการพิสูจน์ และต้องนำสืบให้ได้ ครับ

รุจิระ บุนนาค