ไม่จำเป็น เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ แต่ การที่ทนายความแนะนำให้โจทก์มีผู้รับมอบอำนาจ เพื่อความสะดวกที่จะได้เบิกความแทนตัวโจทก์ ในบางกรณี เช่น โจทก์เป็นชาวต่างประเทศในอยู่ในต่างประเทศ

หากไม่ได้แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ โจทก์จะเป็นผู้ลงชื่อในใบแต่ง หมายความเอง

รุจิระ บุนนาค