มุมมืด – ของผู้สูงอายุ<br>ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 16 กรกฎาคม 2564<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>16 กรกฎาคม 2564

Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป เมื่อย้อนนึกถึงประเทศไทย ได้แต่ภาวนาว่า ขออย่าให้เกิดมุมมืดของผู้สูงอายุเลย

ชลินสตาร์ในไทย<br>ลงพิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ : 11 ธันวาคม 2560<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>12 ธันวาคม 2560

การที่มิชลินสตาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ตัดสินมอบมิชลินสตาร์ให้แก่ร้านอาหารในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมถนนทั่วไป จนถึงร้านอาหารในโรงแรมหรู นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา และเป็นกระแสที่สร้างความสนใจมากพอสมควร แต่เดิมคนไทยจะคุ้นเคยคำว่า มิชลิน เพราะเป็นยางรถยนต์ที่มีชื่อเสียง และราคาแพงจากประเทศฝรั่งเศส แต่ไม่คุ้นเคยว่า จะเกี่ยวข้องกับ ร้านอาหาร โรงแรม และการท่องเที่ยว อย่างไร บริษัท มิชลิน ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสของสองพี่น้องคือ อังเดร และเอดเวิร์ด มิชลิน ได้หาวิธีส่งเสริมการขายยางรถยนต์ของตน ด้วยการทำคู่มือในการเดินทางที่เรียกว่า มิชลินไกด์ (Michelin Guide) ในปี พ.ศ. 2443 โดยแนะนำเส้นทางของสถานที่ต่าง ๆ ร้านอาหาร ต่อมาได้ปรับปรุงให้รวมไปถึงโรงแรม บาร์ ปั๊มน้ำมัน อู่ซ่อมรถ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย เมื่อมีผู้คนสนใจเดินทางท่องเที่ยว และชิมอาหารกันมากขึ้น ย่อมต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะ ยางรถยนต์ย่อมต้องสึกหรอเสื่อมไปตามสภาพเร็วขึ้น และต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่ เพื่อความปลอดภัย จึงถือว่า เป็นจุดขายของยางรถยนต์มิชลิน มิชลินสตาร์ที่ออกให้แก่บรรดาร้านอาหารในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งในประเทศไทยถือว่า เป็นเครื่องหมายรับรอง ที่เป็นประเภทหนึ่งของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น […]

มาตรา 44 กับสิทธิบัตรยา<br>ลงพิมพ์ในเดลินิวส์ : 24 เมษายน 2560<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>24 เมษายน 2560

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ (1) ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ คือ เป็นการประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีใช้หรือแพร่หลายมาก่อน หรือไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์มาก่อน (2) ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ ไม่เป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (3) ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรม สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เช่น กรรมวิธีในการผลิตยา กรรมวิธีในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป กลไกของเครื่องยนต์ คุ้มครอง 20 ปีนับแต่วันยื่นคำขอ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร (1) ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (2) ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันยื่นคำขอ อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ใหม่ที่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย คุ้มครองรวม 10 ปีนับตั้งแต่วันยื่นคำขอ ก่อนที่สิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้รับสิทธิบัตร จะมีขั้นตอนที่เรียกว่า “การตรวจสอบ” โดยเจ้าหน้าผู้ชำนาญการสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์จะทำการตรวจสอบว่า การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่ เช่น มีความใหม่ […]

มหากาพย์ฟุตซอล<br>ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 30 กรกฎาคม 2564<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>30 กรกฎาคม 2564

Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag ย้อนไปในยุครัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด งบประมาณนี้ได้มาจากการแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุเป็นค่าก่อสร้าง-ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมที่ประสบอุบัติภัย แต่กลับนำไปก่อสร้างสนามฟุตซอล โครงการมีวงเงินงบประมาณถึง 4.4 พันล้านบาท กลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสนามฟุตซอล มีการเจาะจงส่งงบประมาณไปในจังหวัดตามที่ต้องการ โดยติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้นำงบประมาณไปก่อสร้างตามโรงเรียนที่กำหนด โดยกำหนดให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา การกำหนดราคากลาง รวมทั้งร่างบันทึกการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference หรือ TOR) เพื่อให้บริษัทห้างร้านของกลุ่มการเมืองดังกล่าวเป็นผู้ได้รับงาน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน สนามสนามฟุตซอล ที่สร้างเสร็จ จึงไม่สามารถใช้การได้ ต้องปล่อยทิ้งร้าง จากพื้นที่เดิมที่เด็กนักเรียนเคยใช้ออกกำลังกาย ทำให้เด็กนักเรียนไม่มีที่ออกกำลังกาย เมื่อใช้การไม่ได้ ทำให้มีการร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) […]

มวยเด็ก<br>ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 30 พฤศจิกายน 2561<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>30 พฤศจิกายน 2561

Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag นักมวยเด็กวัย 13 ปี “เพชรมงคล ป.พีณภัทร” วัย 13 ปี หรือ ด.ช.อนุชา ทาสะโก “น้องเล็ก” ที่ต้องสังเวยชีวิตคาสังเวียน โดนน็อกระหว่างขึ้นชกกับ “ฟ้าใหม่ ส.พระนคร” สาเหตุจากเลือดคั่งในสมอง เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทำให้ผู้คนทั้งในวงการมวย และนอกวงการรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ บรรดานักมวย และกุนซือมวยหลายคน มองว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุ เนื่องจาก “เพชรมงคล ป.พีณภัทร” เกิดอาการเมาหมัด และล้มจนศีรษะกระแทกพื้น แม้แต่นักมวยมืออาชีพ หากเกิดเหตุการณ์ล้มศีรษะกระแทกพื้นเช่นนี้ โอกาสรอดมีน้อยเช่นกัน การกระทบกระเทือนศีรษะทางการแพทย์เรียกว่า “Concussion (คอนคัสชั่น)” อาการที่เป็นสัญญาณเตือนหลังจากที่ศีรษะถูกกระแทกอย่างรุนแรง เช่น คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ไวต่อแสงและเสียง มีปัญหากับการทรงตัวหมดสติ กรณีนักกีฬา อาจแสดงได้จากการสับสน ไม่สามารถเพ่งความสนใจได้ ความจำเสื่อมชั่วขณะ อาจจำไม่ได้ว่าใครที่ทำแต้มได้ […]

                         คานถล่ม – ถนน 7 ชั่วโคตร

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 5 สิงหาคม 2565                                   ดร.รุจิระ  บุนนาค กรรมการผู้จัดการ Marut Bunnag International  Law Office rujira_bunnag@yahoo.com Twitter : @RujiraBunnag ก่อนอื่นต้องขอแสคงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  คานสะพานที่มีน้ำหนักมากกว่า 5 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสะพานกลับรถ ถนนพระรามที่ 2 กม. 34 หน้าโรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่กำลังอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุง พังถล่มลงมาทับรถยนต์ที่กำลังสัญจรบนช่องทางหลัก (Main Road) ขาเข้ากรุงเทพฯ             เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยประชาชนในรถเกิดเหตุ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เสียชีวิต […]

ร้านขายของเก่า<br>ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 6 กันยายน 2557<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>6 กันยายน 2557

เมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านขายของเก่าภายในซอย ลาดปลาเค้า 72 กรุงเทพมหานคร เหตุระเบิดครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บอีก 19 ราย นับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเก็บของเก่าขาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สาเหตุของการระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นจากร้านดังกล่าวได้รับซื้อระเบิดเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วนำมาตัดเพื่อนำเหล็กมาขาย แต่ระหว่างตัดได้เกิดระเบิดขึ้นทันที ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ นอกจากนี้แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมกว้างกว่า 5 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร ส่วนร้านรับซื้อของเก่าถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง และบ้านเรือนใกล้เคียงรวมถึงรถยนต์ที่จอดภายในซอยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตื่นตัวถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และเริ่มตรวจสอบในการประกอบกิจการร้านขายของเก่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก การเปิดร้านขายของเก่ารัฐได้วางแนวทางปฏิบัติในการควบคุมร้านขายของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และระเบียบราชการของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลอดและค้าของเก่า พ.ศ. 2533 “ ของเก่า ” ตามกฎหมายหมายรวมถึงทรัพย์ที่เสนอขายแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย นอกจากนี้ การค้าของเก่าจึงแบ่งแยกได้ 4 ประเภท คือ ประเภทโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ประเภทเพชร พลอย ทอง […]

รางวัลแด่โจรสลัด<br>ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 11 พฤษภาคม 2555<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>11 พฤษภาคม 2555

คนทำดีย่อมได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลแห่งการทำดี คนชั่วต้องถูกประณามหรือคนกระทำผิดต้องถูกลงโทษ แต่โจรสลัดตามหัวเรื่องกลับได้รับรางวัล โจรสลัดที่ผู้เขียนจะกล่าวถึง คือ โจรสลัดทางชีวภาพหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Biopiracy” และรางวัลที่ได้คือรางวัลกัปตันฮุค (Captain Hook Awards) ความหมายของ “โจรสลัดชีวภาพ” ที่นิยามโดย Rural Advancement Foundation International (RAFI) หมายถึง “ผู้ซึ่งใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ตนได้สิทธิขาด เป็นเจ้าของ การใช้ประโยชน์ และควบคุมทรัพยากรชีวภาพและความรู้จากท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออ้างความเป็นเจ้าของ และควบคุมทรัพยากรชีวภาพและความรู้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงการตอบแทนและการให้ความคุ้มครองต่อผู้ซึ่งสร้างนวัตกรรมนอกระบบ” คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทย ได้ให้ความหมายของโจรสลัดชีวภาพว่า “บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมิได้ขอรับอนุญาต และหรือมิได้แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เป็นเจ้าของอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยผู้ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวมักจะเป็นบรรษัทขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จากประเทศอุตสาหกรรม โดยที่ทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับไปนั้นมักจะมีแนวโน้มว่าจะถูกนำไปจดสิทธิบัตรโดยเจ้าของทรัพยากรและความรู้ดั้งเดิมก็จะถูกกีดกันมิให้ได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนานั้นด้วย” “รางวัลกัปตันฮุค” เป็นรางวัลแห่งความประจานที่มอบให้แก่โจรสลัดทางชีวภาพที่เที่ยวไปขโมยจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในพันธุ์พืช ตัวยาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตัวเองไม่สมควรมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของเอามาเป็นของตนเอง ซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทั่วทุกประเทศในโลก เมื่อเอาผิดไม่ได้ก็มอบรางวัล (ประจานความผิด ความหน้าด้าน เห็นแก่ตัว ฉกฉวยประโยชน์) ให้เลย รางวัลกัปตันฮุคดำเนินการโดยการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการขององค์กรประชาชนที่ต้องการต่อสู้กับโจรสลัดชีวภาพ หากผู้อ่านท่านใดอยากทราบว่ามีใครได้รับรางวัลนี้บ้างสามารถดูได้จาก www.captainhookawads.org […]

ร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียและไทย<br>ลงพิมพ์ในเดลินิวส์ : 12 ตุลาคม 2558<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>12 ตุลาคม 2558

ประเทศไทยกลับเข้าสู่บรรยากาศของการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใหม่ อีกครั้ง หลังจากที่มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 ทำให้เข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแบบนับหนึ่งใหม่ ตั้งแต่สรรหาประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งจะมาทำหน้าที่แทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ ภายหลังจากที่สิ้นสุดหน้าที่ลงเมื่อ ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จะมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นว่ากรณีใดจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ก็จะจัดทำร่างพระราชบัญญัติขึ้นเสนอต่อสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาต่อไป แต่ไม่มีอำนาจในการเสนอความเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญ หรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอำนาจของสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่เดิม ในการสรรหาผู้ที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ นับว่าเป็นขั้นตอนที่ยากลำบาก เพราะจะต้องเลือกเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะประธานท่านเดิมคือ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ท่านได้สร้างผลงานไว้ดีแล้ว แต่บังเอิญร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ท่านร่างขึ้นไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ จนในที่สุดจึงได้ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ นักกฎหมายที่มีชื่อเสียง ซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และได้ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ รับเป็นประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคนใหม่ การร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย จะแตกต่างจากประเทศไทย เพราะจะเป็นช่วงที่ประเทศอินเดียเพิ่งได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษใหม่ ๆ ผู้ที่มีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียคือ ดร.เอ็มเบดการ์ คือ บาบาสาเหบ […]

รับมือสึนามิ<br>ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 23 พฤศจิกายน 2561<br>ดร. รุจิระ บุนนาค<br>23 พฤศจิกายน 2561

มหันตภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว อุทกภัย ภูเขาไฟระเบิด สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างร้ายแรง สำหรับประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชีย ภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่สร้างความหายนะคือ การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ สึนามิ (Tsunami) เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง คลื่นที่ท่าเรือ หรือคลื่นชายฝั่ง เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ธารน้ำแข็งไถล คลื่นสึนามิไม่เหมือนคลื่นทะเลทั่วไป เพราะมีความยาวคลื่นมากกว่า การเกิดสึนามินั้นพยากรณ์ให้แม่นยำได้ยากมาก โดยทั่วไปจะใช้ข้อมูลความสูง และเวลาเดินทางถึงของคลื่น เช่นเดียวกันกับการพยากรณ์แผ่นดินไหว ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะพยากรณ์แต่ยังไม่อาจทำได้ว่า จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ใด และเมื่อใด คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นรุนแรงในครั้งอดีต ทำให้มีการเขียนถึงการล่มสลายของทวีปแอตแลนตีสเลยทีเดียว คลื่นยักษ์สึนามิที่ร้ายแรงที่สุดในยุคปัจจุบัน คือ คลื่นที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 230,000 คน ใน 14 ประเทศที่มีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรอินเดีย สาเหตุที่มีผู้เสียชีวิตมากนอกจากคลื่นมีความรุนแรงแล้ว สึนามิยังเกิดขึ้นในบริเวณนี้เป็นครั้งแรก ทำให้ไม่มีการป้องกัน เตือนภัย หรืออพยพใดๆ เลย เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศเหล่านี้ ทั้งรัฐและประชาชนจึงไม่มีการเตรียมพร้อมใดๆ การเกิดสึนามินั้นตามปกติในแถบเอเชียจะเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีการป้องกันเตรียมพร้อมได้ดี มีการสร้างเขื่อน หรือกำแพงกันคลื่น ซึ่งสามารถลดความเสียหายลงได้ […]