ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565

ดร.รุจิระ บุนนาคกรรมการผู้จัดการMarut Bunnag International Law Officerujira_bunnag@yahoo.com การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีสภาพปัญหาที่สั่งสมมานาน ต้องปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้ทันสมัยเป็นสากล จึงได้มีการตราพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อัตราการเก็บภาษีจากการเข้าทำประโยชน์บนที่ดิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

แจ๊ค หม่า กับระเบียงเศรษฐกิจ

ลงพิมพ์ในโพสต์ทูเดย์ : 27 พฤศจิกายน 2561ดร. รุจิระ บุนนาค27 พฤศจิกายน 2561 Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag ประเทศไทยมีโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดยพื้นที่ของโครงการดังกล่าวครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โครงการนี้ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุน และได้ตราพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว หนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สนใจลงทุนในโครงการนี้คือ แจ๊ค หม่า มหาเศรษฐีชาวจีน เจ้าของ Alibaba เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของโลก แจ๊ค หม่า ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลไทยในการลงทุนโครงการดังกล่าวแล้ว เพื่อสร้าง Smart Digital Hub […]

ไทยกับรถยนต์ไฟฟ้า

ดร.รุจิระ บุนนาคกรรมการผู้จัดการลงในแนวหน้า : 8 เมษายน 2565Marut Bunnag International Law Officerujira_bunnag@yahoo.comTwitter : @RujiraBunnag งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 (มอเตอร์โชว์ 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี โดย ผู้จัด “มอเตอร์โชว์” เปิดเผยว่า กระแสรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวี Electric Vehicle (EV) ที่มีการเปิดตัวมากกว่า 20 ยี่ห้อ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) มีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภท คือ(1) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV) […]

แก้ไขกฎหมายประกันสังคม

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดร. รุจิระ บุนนาค 20 กุมภาพันธ์ 2558 อโรคยา ปรมลาภา ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ ทุกคนล้วนแต่อยากมีสุขภาพดี แต่ความเป็นจริงความเจ็บป่วยก็เป็นที่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนทุกคน การดูแลรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน ทุกคนต่างต้องการหลักประกันด้านสุขภาพยามเมื่อเจ็บป่วย การประกันสุขภาพของรัฐในปัจจุบันมี (1) บัตรทอง การบริหารจัดการทำโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สิทธิแก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (2) ประกันสังคม การบริหารจัดการทำโดยสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิแก่ลูกจ้าง ที่ทำงานกับธุรกิจเอกชน (3) สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การบริหารจัดการทำโดยกรมบัญชีกลาง ถ้าเทียบกันแล้ว สวัสดิการข้าราชการและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองจะได้เงินจากรัฐร้อยละ 100 ในขณะที่รัฐจ่ายสมทบให้แก่ประกันสังคมร้อยละ 33 เพื่อให้ดูแลผู้ประกันตน กฎหมายประกันสังคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พ.ร.บ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ผู้ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ. ประกอบไปด้วย (1) ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (2) ผู้ประกันตนที่เคยเป็นผู้ประกันตนและได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงเพราะสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่มีประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป และแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (3) บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้าง แต่มีความประสงค์เป็นผู้ประกันตน จึงแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม […]