บริการทางกฎหมาย เพื่อบรรลุทุกเป้าหมาย

ก่อตั้งปี พ.ศ. 2493 เป็นหนึ่งในสำนักงานทนายความที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ให้บริการทางกฎหมายทุกประเภท รับเป็นทนายความว่าความและที่ปรึกษากฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ต่าง ๆ ควรได้รับการจดทะเบียนและป้องกันอย่างเต็มที่ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญ ทางสำนัก

Learn more

การระงับข้อพิพาท
(ในประเทศและระหว่างประเทศ)

เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นอาจสร้างความสับสนและความกังวลได้ ขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทที่ยุ่งยากและใช้เวลานานหากข้อพิพาทนั้

Learn more

ความเป็นมา !

เริ่มก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค ในปี พ.ศ. 2493 เป็นสำนักงานขนาด 4 คูหา ย่านถนนบุญศิริ
เปิดสาขาที่สอง สำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ ในปีพ.ศ. 2517
ดร.รุจิระ บุนนาค ได้ทำงานและช่วยพัฒนาสำนักงานฯ ในปี พ.ศ.2529 สำนักงานฯได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในปี พ.ศ. 2561 นรุตม์ชัย บุนนาค บุตรชายดร.รุจิระ บุนนาค ได้มาทำงานที่สำนักงานฯ
ในปี พ.ศ. 2564 สำนักงานฯได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร พร้อมทั้งขยายบริการทางกฎหมายของสำนักงานฯ