เจ้าของหมายเลขมือถือ และโมบายแบงก์กิ้ง ต้องตรงกัน

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2567 มาตรการปราบปรามบัญชีม้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยการกำหนดให้โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในซิมเครือข่าย จะต้องตรงกับหมายเลขที่ให้ไว้กับบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินในบัญชีธนาคารโดยใช้โมบายแบงก์กิ้ง จะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ได้สร้างความสับสน และโกลาหลแก่ผู้คนที่ใช้โมบายแบงก์กิ้งกันอย่างมาก เพราะเป็นมาตรการที่ประกาศขึ้นมาอย่างกะทันหัน เจตนารมณ์ของมาตรการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสกัดกั้นการใช้บัญชีม้าและการใช้โมบายแบงก์กิ้งควบคู่กัน ที่สร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงโดยวิธีการต่างๆ ให้โอนเงินแก่มิจฉาชีพ มูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวง ให้โอนเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง มีมูลค่าสูงถึง 100-150 ล้านบาท ต่อวัน, หรือ 4,000 ล้านบาท ต่อเดือน, หรือ 50,000 ล้านบาท ต่อปีจึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่มาตรการดังกล่าวที่ประกาศ ออกมาโดยกะทันหัน และไม่มีความชัดเจน ทำให้ผู้ใช้โมบายแบงก์กิ้ง เกิดความสับสน ไม่มั่นใจ และชะงักงัน ในการใช้โมบายแบงก์กิ้ง เนื่องจากผู้ใช้งานโมบายแบงก์กิ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยถึง 108,363,900 […]

โพลนายกฯ-โพลสินค้า

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมา ผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพล สถาบัน พระปกเกล้า ซึ่งจัดทำโดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้อ“ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี ช่วง 1 ปี หลังการเลือกตั้งเมื่อ 14 พฤษภาคม 2566” ได้สร้างความสนใจให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป โพลนี้เก็บผลสำรวจความคิดเห็นจาก 1,620 ตัวอย่าง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในทุกจังหวัดของประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ผลโพลปรากฏว่าพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง พิธา (ก้าวไกล)  (46.9%) อันดับที่สอง ลุงตู่- […]

ข้าว จากจำนำข้าว 10 ปี

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คดีทุจริตจำนำข้าว และโครงการระบายข้าวจีทูจี (G to G : Government to Governmentการขายสินค้าจากรัฐบาลประเทศหนึ่งตรงไปยังรัฐบาลอีกประเทศหนึ่ง) นำมาสู่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่พิพากษาให้จำคุก อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่รอลงอาญา ฐานไม่ระงับยับยั้งการกระทำทุจริตจนเกิดความเสียหาย ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐผู้ร่วมกระทำการผิด กรณีนี้สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทย สูงถึง 1.3แสนล้านบาท แซงหน้าคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ที่มีความเสียหาย 2.49 หมื่นล้านบาท การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนซื้อข้าวจำนำลอตสุดท้าย รอบที่สองของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบัน โดยพาคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนพิสูจน์คุณภาพข้าวหอมมะลิในโครงการรับจำนำข้าวที่โกดังข้าวสองแห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้าวเก่าเก็บมานานนับ 10 ปี ท่ามกลางเสียงสังคมตั้งคำถามทั่วทั้งแผ่นดินว่า […]

เพลิงไหม้ระบาด

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ช่วงเมษายน 2567 ที่ผ่านมาปรากฏข่าวไฟไหม้โรงงานชื่อดัง ตั้งอยู่ในละแวก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง โรงงานดังกล่าว ประกอบกิจการประเภทรับจ้าง รีไซเคิลสารเคมีใช้แล้วและกำจัดสารเคมีซึ่งเป็นของเสียที่ใช้แล้ว  นอกจากไฟจะลุกลามไปยังที่ข้างเคียงของผู้อาศัยในละแวกนั้น แล้ว ไอระเหยสารเคมีที่ถูกไฟเผา ยังกระจายคละคลุ้งไปทั่วบริเวณสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบ และบริเวณรัศมีใกล้เคียงที่ไอระเหยของสารเคมีลอยไปถึงเป็นบริเวณกว้างใหญ่             โรงงานนี้ มีความเชื่อมโยงทางการค้ากับโรงงานอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการในลักษณะคล้ายกัน  ที่ตั้งอยู่แถบ อำเภอภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ในเวลาไล่เลี่ยกัน ช่วงพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา หลังพบว่า ลักลอบ ขนย้ายและจัดเก็บสารเคมีอันเป็นวัตถุอันตราย                  หากย้อนรอยเรื่องราวไปในอดีตจะพบว่า โรงงานเดียวกันนี้ ในช่วงปลายปี 2565ศาลได้พิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บรรดากลุ่มชาวบ้านผู้ร้องเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกหนองพะวา จังหวัดระยอง  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากไอที่ระเหยซึ่งส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงจากหลุมฝังกลบ ของเสียกากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นวัตถุอันตรายในครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมาย สาเหตุของเพลิงไหม้ระบาดมีข้อสังเกตที่น่าสงสัยว่า อาจสืบเนื่องมาจากเจตนาทำลายหลักฐานทางคดี หรือประสงค์เงินประกันวินาศภัย  […]

นาฬิกาหรูกับนักการเมือง

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประธานาธิบดีหญิงเปรู ได้ถูกตำรวจและอัยการบุกค้นบ้านพักและห้องทำงาน ตามหมายค้นคดีสอบสวนการร่ำรวยผิดปกติหลังปรากฏภาพนาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์หรู มูลค่าสูงบนข้อมือในขณะแถลงข่าวการปฏิบัติหน้าที่ ที่ถูกเผยแพร่บนสื่อ นาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์หรูเรือนนี้ เป็นทรัพย์สินที่ไม่แสดงในบัญชีทรัพย์ก่อนประธานาธิบดีหญิงเปรูจะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง การตรวจค้นไม่พบนาฬิกาโรเล็กซ์หรูเรือนต้องสงสัย ประธานาธิบดีหญิงเปรูได้แถลงว่า นาฬิกาโรเล็กซ์หรูที่ปรากฏในภาพข่าว มิใช่ของตน เป็นของเพื่อนที่ให้ยืมใส่ออกงาน จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ต้องนำมาแสดงในบัญชีทรัพย์สินของตนก่อนเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง  และลั่นวาจาว่า จะไม่ลาออก ตามที่สัญญากับประชาชนชาวเปรูไว้ว่า จะเข้ารับตำแหน่งด้วย (ข้อ) มือที่สะอาด และอยู่จนครบวาระ ประธานาธิบดีหญิงเปรูยังอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบความโปร่งใส จากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบของประเทศเปรู วลีที่ว่า “เพื่อนให้ยืม!” เป็นถ้อยแถลงชี้แจงของประธานาธิบดีหญิงเปรู ที่คุ้นหู และเป็นเหตุบังเอิญโดยแท้ ที่สอดคล้องกับเรื่องเล่าขานของประเทศสารขัณฑ์ ในตำนาน เป็นเรื่องเล่าถึงนักการเมืองผู้มากด้วยบารมี ได้ยกข้อมือที่มีนาฬิกาหรูราคาแพงระยับ ป้องหน้าจากแสงแดดขณะถ่ายภาพ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า มิใช่เป็นทรัพย์สินที่แสดงในบัญชีทรัพย์สินก่อนเข้ารับตำแหน่ง  เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงว่า เป็นนาฬิกาของเพื่อนที่ให้ยืมมา แต่เมื่อถูกติดตามสอบถามว่า ใครเป็นเจ้าของนาฬิกา ข้อเท็จจริงกับปรากฏว่า […]

นักท่องเที่ยวฝรั่ง ไม่จ่ายค่าอาหาร

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ภูเก็ต เมืองแหล่งท่องเที่ยวของไทย เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ตามสถิติของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม 2567 มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 1,204,813 คนมีเงินสะพัด 4 หมื่นล้านบาท และมีคดีความแจ้งความที่สถานีตำรวจ ประมาณ 400 คดี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่ภูเก็ต ได้เกิดกรณีนักท่องเที่ยวรัสเซีย ชายหญิง ทานอาหารในร้านอาหาร แถวย่านตำบลไม้ขาว แต่จ่ายค่าอาหารไม่ครบ โดยจ่ายขาดไป 120 บาท  เจ้าของร้านได้ทวงถามขณะกำลังจะเดินออกไปจากร้าน แต่ไม่ยอมจ่าย  จนเกิดปากเสียงท้าทายให้แจ้งความต่อตำรวจ ตำรวจในท้องที่ได้เข้าไกล่เกลี่ย  ส่วนลูกค้ารายอื่นๆพากันเดินออกจากร้านหมด  ถึงขั้นต้องปิดร้าน ตำรวจท้องที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ เพราะนักท่องเที่ยวไม่ยอมชำระเงินให้ครบ ยืนยันจะจ่ายเพิ่มอีกเพียง 100 บาท ส่วนที่ยังขาดอยู่ […]

ฝรั่งอั้งยี่

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ข่าวตำรวจรวบตัวแหม่มชาวฝรั่งเศส อายุ 45 ปี เมื่อเมษายน 2567 หลังจากที่ได้รับแจ้งความ จากผู้เสียหายเป็นครอบครัวไฮโซ ว่ามีพฤติกรรมเป็น สมาคมลับ  กำลังนัดหมายตระเตรียมการปล้น และลักพาตัวลูกสาว เพื่อเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งมีพยานหลักฐานและพฤติการณ์เพียงพอน่าเชื่อได้ว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้จะกระทำการก่อเหตุดังกล่าวจริง  คณะตำรวจซึ่งรับผิดชอบสืบสวนจำกุมได้ขอหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “กระทำการเป็นอั้งยี่” รุดเข้าจับกุมตัวได้ที่โรงแรมย่านสีลม ซึ่งเป็นแหล่งที่พักล่าสุด หลังจากมีพฤติการณ์ตระเวนเช่าพักตามโรงแรมย่านสุขุมวิท กับแฟนหนุ่มชาวเลบานอน เพื่อนัดหมายและเตรียมการก่อเหตุ ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ให้การอ้างว่า ถูกหลอกให้ร่วมลงทุน สูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก และต้องการเรียกร้องเงินที่สูญเสียจากการลงทุนคืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้และแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปในกระบวนการยุติธรรม เมื่อเป็นเพียงผู้ต้องหา ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิด สิ่งที่น่าประทับใจคือ คลิปการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีนี้ ที่เผยแพร่ในอินเตอร์เนต ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากว่า ดำเนินการเป็นอย่างดี […]

คีรีบาส-ประเทศจมบาดาล

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 คีรีบาส เป็นประเทศที่เป็นเกาะ อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลาง ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการัง 33 แห่งกระจายทั่วพื้นที่ 3,500,000 ตารางกิโลเมตร ใกล้เส้นศูนย์สูตรคีรีบาสมีเนื้อที่พื้นดินเพียง 719 ตารางกิโลเมตร คีรีบาส มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคีรีบาส ภาษาอังกฤษเขียนว่า Kiribati แต่ไม่ออกเสียงว่า คีรีบาติ ตามที่สะกด เพราะตามภาษา อินคิริบาส (I-Kitibati) ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ตัว T จะออกเสียงเป็น ส หรือ ซ จึงเรียกชื่อประเทศว่า คีรีบาส ไม่ใช่ คีรีบาติ ตามที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มใช้ชื่อประเทศว่า คีรีบาส เมื่อปีพ.ศ. 2522 หลังจากได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ คำว่า […]

กากแคดเมียม ขยะมหาภัย

ดร. รุจิระ บุนนาค คอลัมน์ แนวหน้าออนไลน์ กฎ กติกา ธุรกิจ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 กากแคดเมียมจากโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกฝังกลบทำลาย ตามที่ได้รับอนุญาตในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จังหวัดตาก ได้ถูกลักลอบขาย จำนวนกว่า 15,000 ตันโดยการขุด และขนย้ายมาที่โรงงานในสมุทรสาคร ซึ่งประกอบกิจการหลอมหล่ออะลูมิเนียมแท่ง อะลูมิเนียมเม็ด จากเศษอะลูมิเนียม และตะกรันอะลูมิเนียม บางส่วนขนย้ายไปโรงงานในชลบุรี และโรงงานในกรุงเทพมหานคร มูลค่าการซื้อขายกากแคดเมียมรวมทั้งค่านายหน้า มีมูลค่าสูงนับพันล้านบาท เพราะเมื่อนำไปแปรรูปและส่งขายประเทศที่สาม จะมีกำไรอีกหลายเท่าตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศให้ท้องที่ตั้งโรงงานที่เก็บกากแคดเมียม เป็นเขตภัยพิบัติ และห้ามโรงงานทำการนำมาหลอมผลิตทางอุตสาหกรรม เจ้าของกิจการถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองวัตถุสารอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งสั่งอายัดโกดังดังกล่าว ห้ามผู้ไม่มีส่วนเข้าออก เพื่อรอการจัดการสารแคดเมียมทั้งหมด ส่วนกากแคดเมียมที่ต้นทางในจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบและมีคำสั่งอายัดไว้แล้ว ส่วนโรงงานอื่นได้ถูกทยอยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเช่นกัน “แคดเมียม” (Cadmium) เป็นธาตุที่มีสถานะเป็นโลหะ สัญลักษณ์ตามตารางธาตุ คือ Cd ที่ไม่ละลายน้ำเมื่ออยู่โมเลกุลเดี่ยวๆ แต่เมื่อจับตัวกับธาตุอื่น อยู่รวมเป็นสารประกอบในสภาวะเสถียร จะละลายน้ำได้ดี (เช่น […]

ลักกระแสไฟฟ้า ขุดบิตคอยน์

บิตคอยน์ เป็นเงินสกุลดิจิทัลสกุลแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาบนโลก โดยจุดมุ่งหมาย ให้เป็นสื่อกลาง สามารถใช้แลกเปลี่ยน ซื้อขายกันได้อย่างอิสระ