นรุตม์ชัย บุนนาค

ทนายความอาวุโส

การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
ประสบการณ์
 • เฟสบุ๊คเพจ “LAW 2 YOU ปรึกษากฎหมายฟรี”

ความเชี่ยวชาญ

 • การระงับข้อพิพาท (ในประเทศและระหว่างประเทศ)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
 • การเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้
 • ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
 • กฎหมายกัญชา
 • กฎหมายอาหารและยา
 • การบริหารจัดการเงินทุน
 • อสังหาริมทรัพย์
 • การนำเงินลงทุนในประเทศและต่างประเทศ