บทความทางกฏหมาย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

ประชามติในทางรัฐธรรมนูญ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป

more info »

เสาไฟกินรี

เสาไฟส่องสว่างตามท้องถนน จะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เช่น เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว , เสาไฟกิ่งคู่ , เสาไฟตรง ที่มีความสูงตั้งแต่ 2 – 14 เมตร ปกติโครงเหล็กต้องมีคุณภาพผ่านการับรองมาตราฐานระบบ ชุบกัลวาไนซ์ เพื่อจะได้ทนต่อทุกภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ป้องกันการกัดกร่อนของสนิม ตลอดอายุการใช้งาน บริเวณโคนจะมีช่องเซอร์วิส เพื่อง่าย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในเสาไฟได้

more info »

ลอตเตอรี่ออนไลน์

ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน คนจำนวนไม่น้อยที่ต่างรอคอย ที่จะลุ้นกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล บางคนเลือกที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ เพราะถูกกฎหมาย ราคาหน้าสลากอยู่ที่ 80 บาท แต่ขายจริงมักเกินราคา บางคนเลือกที่จะซื้อแบบผิดกฎหมาย คือ หวยใต้ดิน ที่เจ้ามือบางรายรับซื้อ แม้มีเงินแค่บาทเดียว

more info »

วัคซีนไทย กับการต่อยอด

นับจากปีพ.ศ. 2563 ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วัคซีนเปรียบเสมือนอาวุธที่มนุษย์ใช้หยุดยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคโควิด -19 ทั้งหมดในปัจจุบัน มีอยู่ 4 ชนิดหลัก ๆ

more info »

พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

ประชามติในทางรัฐธรรมนูญ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป

more info »

เสาไฟกินรี

เสาไฟส่องสว่างตามท้องถนน จะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เช่น เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว , เสาไฟกิ่งคู่ , เสาไฟตรง ที่มีความสูงตั้งแต่ 2 – 14 เมตร ปกติโครงเหล็กต้องมีคุณภาพผ่านการับรองมาตราฐานระบบ ชุบกัลวาไนซ์ เพื่อจะได้ทนต่อทุกภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ป้องกันการกัดกร่อนของสนิม ตลอดอายุการใช้งาน บริเวณโคนจะมีช่องเซอร์วิส เพื่อง่าย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในเสาไฟได้

more info »

ลอตเตอรี่ออนไลน์

ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน คนจำนวนไม่น้อยที่ต่างรอคอย ที่จะลุ้นกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล บางคนเลือกที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ เพราะถูกกฎหมาย ราคาหน้าสลากอยู่ที่ 80 บาท แต่ขายจริงมักเกินราคา บางคนเลือกที่จะซื้อแบบผิดกฎหมาย คือ หวยใต้ดิน ที่เจ้ามือบางรายรับซื้อ แม้มีเงินแค่บาทเดียว

more info »

วัคซีนไทย กับการต่อยอด

นับจากปีพ.ศ. 2563 ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วัคซีนเปรียบเสมือนอาวุธที่มนุษย์ใช้หยุดยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคโควิด -19 ทั้งหมดในปัจจุบัน มีอยู่ 4 ชนิดหลัก ๆ

more info »