เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เป็นหนึ่งในสำนักงานกฎหมายอินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ที่เก่าแก่สุดในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ในด้านกฎหมายของเรามีมานานร่วมร้อยปี จากรุ่นสู่รุ่น สำนักงานฯได้มีสายสัมพันธ์และทำงานร่วมกับลอว์เฟิร์มต่างชาติมาโดยตลอด เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ลูกความ

ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ)

ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) เป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จเนติบัณฑิตที่ประเทศอังกฤษ จากสำนักมิดเดิลเทมเปิล (Middle Temple) แห่งกรุงลอนดอนในปี พ.ศ. 2431
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกระทรวงยุติธรรม ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอัยการคนแรกในปี พ.ศ. 2436 และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญาในปี พ.ศ. 2439
ด้วยความมุ่งมั่นในการอยากพัฒนาระบบและการศึกษากฎหมายไทย ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) ได้กราบทูลเกล้าฯเพื่อก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2439

ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) และเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (Gustave Rolin-Jaequemyns) ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ได้จัดทำพระราชบัญญัติจัดการโรงเรียนกฎหมายและแปลร่างเป็นภาษาอังกฤษ และได้เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายชุดแรก ร่วมกับเสด็จในกรมหลวงราชบุรึดิเรกฤทธิ์

พระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค)

พระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา บรรดาศักดิ์เป็น หลวงพรหมประชาในปี พ.ศ. 2459 และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2465

ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค

ในปีพ.ศ. 2493 ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค บุตรชายพระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) และหลานตา ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) ได้ตั้งสำนักกฎหมายมารุต บุนนาค ใกล้ๆกับศาลแพ่งและศาลอาญาในบริเวณเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้มีความสนใจในกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
และได้เข้าร่วมในองค์กรของนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิเช่น World Peace Through Law Centre, International Bar Association และ Law Association for Asia and the Pacific ซึ่งศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม
จากความสำเร็จในสายอาชีพนักฎหมาย และด้วยความตั้งใจในการจะพัฒนาประเทศไทย ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้เข้าร่วมพรรคประชาธิปัตย์ในปี พ.ศ. 2522 และได้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขสองสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร.รุจิระ บุนนาค

ดร.รุจิระ บุนนาค บุตรชายศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ได้ทำงานและช่วยพัฒนาสำนักงานฯในปีพ.ศ. 2529 ภายหลังจากที่ได้สำเร็จปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย และเป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานฯสาขาที่สอง ณ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งได้เป็นสำนักงานฯหลักในปัจจุบัน นอกจากนี้ ดร.รุจิระ บุนนาค ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทย และได้ทำงานด้านกฎหมายนานหลายสิบปี ได้รับทำคดีความในทุกรูปแบบ ดร.รุจิระ บุนนาค มีความมุ่งมั่นที่จะยึดหลักความถูกต้องและความยุติธรรมม

นรุตม์ชัย บุนนาค

นรุตม์ชัย บุนนาค บุตรชายดร.รุจิระ บุนนาค ได้มาทำงานที่สำนักงานฯในปี พ.ศ. 2561 ภายหลังจากสำเร็จปริญญาโทด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล โดยมีความมุ่งหวังที่จะเจริญรอยตาม ดร.รุจิระ บุนนาค และศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ในการยึดถือและนำความยุติธรรมมาสู่ทุกคน

ความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค ในปี
พ.ศ. 2493 เป็นสำนักงานขนาด 4 คูหา ย่านถนนบุญศิริ
เปิดสาขาที่สอง สำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ ในปีพ.ศ. 2517
ดร.รุจิระ บุนนาค ได้ทำงานและช่วยพัฒนาสำนักงานฯ ในปี พ.ศ.2529 สำนักงานฯได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในปี พ.ศ. 2561 นรุตม์ชัย บุนนาค บุตรชายดร.รุจิระ บุนนาค ได้มาทำงานที่สำนักงานฯ
ในปี พ.ศ. 2564 สำนักงานฯได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร พร้อมทั้งขยายบริการทางกฎหมายของสำนักงานฯ

สำนักงานสาขาแรก ในปี พ.ศ. 2493

สำนักงานสาขาที่สอง ในปี พ.ศ. 2517

Our Core!

ทรัพย์สินทางปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ต่างๆ ควรได้รับการจดทะเบียนและป้องกันอย่างเต็มที่

การระงับข้อพิพาท

เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นอาจสร้างความสับสนและความกังวลได้ สำนักงานกฎหมายมารุตฯ จึงเข้าให้บริการเพื่อระงับข้อพิพาท

หุ้นส่วนบริษัทและการพาณิชย์

การดำเนินธุรกิจและการค้าขายจะต้องเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ สำนักงานกฎหมายมารุตฯ