ทีมทนายความ

สำนักงานกฎหมายมารุต พร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการงานกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลลัพท์ที่ดีที่สุดและตอบโจทย์เป้าหมายที่ได้วางไว้

ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค

ประธาน ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค

ประธาน ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษา

ดร. รุจิระ บุนนาค

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รุ่งนภา บุนนาค

หุ้นส่วน

นรุตม์ชัย บุนนาค

ทนายความอาวุโส

โสภณ รัตนวราห

ทนายความอาวุโส

นิรันดร์ ซานโตส

ทนายความอาวุโส

จิรพัน มงคลกุล

ทนายความอาวุโส

นิคม หวายบุตร

ทนายความอาวุโส

สรณะ เจริญจิตร

ทนายความอาวุโส