ARTICLE

แก้ไขกฎหมายประกันสังคม

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดร. รุจิระ บุนนาค 20 กุมภาพันธ์ 2558 อโรคยา ปรมลาภา ความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ ทุกคนล้วนแต่อยากมีสุขภาพดี แต่ความเป็นจริงความเจ็บป่วยก็เป็นที่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนทุกคน การดูแลรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน ทุกคนต่างต้องการหลักประกันด้านสุขภาพยามเมื่อเจ็บป่วย การประกันสุขภาพของรัฐในปัจจุบันมี (1) บัตรทอง การบริหารจัดการทำโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สิทธิแก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (2) ประกันสังคม การบริหารจัดการทำโดยสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิแก่ลูกจ้าง

more info »

เสียงปริ่มน้ำ

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 16 สิงหาคม 2562 ดร. รุจิระ บุนนาค 16 สิงหาคม 2562Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag

more info »

เสาไฟกินรี

ลงพิมพ์ในแนวหน้า : 25 มิถุนายน 2564 ดร. รุจิระ บุนนาค 25 มิถุนายน 2564Facebook : Rujira Bunnag Twitter : @RujiraBunnag

more info »