บริการกฎหมายด้านอื่น ๆ ในการให้คำปรึกษาและดำเนินคดี

 • กฎหมายและข้อพิพาททางการแพทย์
 • กฎหมายกัญชา
 • กฎหมายอาหารและยา
 • กฎหมายการเงินและธนาคาร
 • กฎหมายสตาร์ทอัพ
 • ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
 • ธุรกรรมระหว่างประเทศ
 • การบริหารจัดการเงินทุน
 • การนำเงินลงทุน ในประเทศและต่างประเทศ
 • ล้มละลาย
 • การปรับโครงสร้างหนี้
 • การเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้

Marut Bunnag Copyright @2020

 


Policy

1. Send only queries related to laws only.
2. Do not use rude words, or words which implicate other persons.
3. The sender of a message to the legal board must be responsible for his/her statement.

เงื่อนไขการใช้งานกระทู้คำถาม

1.สำหรับส่งคำถามที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายเท่านั้น
2.ห้ามมีคำหยาบคาย พาดพิงบุคคลอื่น ทำให้เกิดความเสียหาย
3.ผู้ที่ส่งคำถามลงในกระดานกฏหมาย ต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อความนั้น