อสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ แต่เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ มีความสลับชับช้อนและแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งว่าส่งผล ให้การลงทุนไม่ลุล่วงตามความประสงค์ ทางสำนักงานกฎหมายมารุตฯ สามารถให้คำแนะนำแนวทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และ ให้บริการทางกฎหมายด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย

 • สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • การซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • การจัดตั้งบริษัทสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสีผังเมือง
 • การจำนองอสังหาริมทรัพย์
 • การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของอสังหาริมทรัพย์
 • การขอสินเชื่อด้วยอสังหาริมทรัพย์
 • การวางแผนภาษี
 • การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียน
 • การให้คำแนะนำในข้อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ

Marut Bunnag Copyright @2020

 


Policy

1. Send only queries related to laws only.
2. Do not use rude words, or words which implicate other persons.
3. The sender of a message to the legal board must be responsible for his/her statement.

เงื่อนไขการใช้งานกระทู้คำถาม

1.สำหรับส่งคำถามที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายเท่านั้น
2.ห้ามมีคำหยาบคาย พาดพิงบุคคลอื่น ทำให้เกิดความเสียหาย
3.ผู้ที่ส่งคำถามลงในกระดานกฏหมาย ต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อความนั้น