ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย

 • ในคดีแพ่ง เมื่อเป็นโจทก์ฟ้องคดี จำเป็นต้องมีผู้รับมอบอำนาจโจทก์หรือไม่ หรือโจทก์เซ็นใบแต่งทนายความให้ฟ้องคดีได้เลย ? ขอบคุณมากครับ

  ไม่จำเป็น เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ แต่ การที่ทนายความแนะนำให้โจทก์มีผู้รับมอบอำนาจ เพื่อความสะดวกที่จะได้เบิกความแทนตัวโจทก์ ในบางกรณี เช่น โจทก์เป็นชาวต่างประเทศในอยู่ในต่างประเทศ

  หากไม่ได้แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ โจทก์จะเป็นผู้ลงชื่อในใบแต่ง หมายความเอง

  รุจิระ บุนนาค

  สิงโต
 • ฟ้องหย่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  ตอบ
  ขึ้นอยู่กับว่า การฟ้องอ้างเหตุอะไร เช่น อ้างว่าผู้สมรสมีชู้ ควรจะอ้างพยานบุคคลเป็นหลัก และหลักฐานที่เป็นภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ หากมี, อ้างว่าถูกทำร้ายโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ควรจะอ้าง ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

  รุจิระ บุนนาค

  ดาด้า
2 / 212

Enter Legal Question

( Your email address will not be shown in this web site )