การระงับข้อพิพาท
(ในประเทศและระหว่างประเทศ)

เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นอาจสร้างความสับสนและความกังวลได้ ขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทที่ยุ่งยากและใช้เวลานานหากข้อพิพาทนั้นมิได้รับการจัดการโดยนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญแล้วอาจส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อคดีของท่าน ทางสำนักงานกฎหมายมารุตฯ ได้รับความไว้ว่างใจให้จัดการแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมายและธุรกิจนั้น ด้วยนักกฎหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาททุกรูปแบบ จึงสามารถวางใจและมั่นใจได้ว่าข้อพิพาททางกฎหมายของท่านนั้น จะได้รับการจัดการแบบมืออาชีพ และลูกความจะได้รับแต่เฉพาะคำแนะนำทางกฎหมายที่ดีที่สุดเท่านั้นจากสำนักงานกฎหมายมารุตฯ

  • การฟ้องและต่อสู้คดีแพ่ง
  • การฟ้องและต่อสู้คดีอาญา
  • อนุญาโตตุลาการ
  • การประนอมข้อพิพาท